Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Kłecku

Numery wewnętrzne:

R 11 – Sekretariat
R 12– Dyrekcja
R 13 – V-ce Dyrektor
R 14 – Kuchnia
R 16 – Księgowość
R 18 – Pielęgniarka

Napisz do nas

Sekretariat czynny od godziny 7:00 do 15:00.
Uczniowie w szkole mają opiekę od godziny 7:45.
Przed godziną 7:45 uczeń powinien być zapisany do świetlicy szkolnej.