Oddział zamiejscowy w Dębnicy

Grupa „Pszczółki”:
wychowawca – mgr Katarzyna Hajda-Jankiewicz
Grupa „Wiewiórki”:
wychowawca – mgr Violetta Leśna
Grupa „Motylki”:
wychowawca – zastępstwo mgr Aneta Fromm