konkurs „Ochrona danych osobowych w cyfrowej dżungli”

Szanowni Państwo,
Prezes UODO zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczestniczących w XIII edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa” do wzięcia udziału w konkursie pod hasłem „Ochrona danych osobowych w cyfrowej dżungli”, a także szkoły i placówki doskonalenia nauczycieli do zgłaszania intersujących inicjatyw edukacyjnych zrealizowanych w bieżącej edycji programu.
Konkurs dla uczniów
Celem konkursu jest zachęcenie młodych ludzi do głębszego zainteresowania się problematyką ochrony prywatności i danych osobowych w Internecie, popularyzowanie wiedzy o ochronie danych osobowych, a także podkreślenie istotnej roli tematyki ochrony prywatności i danych osobowych w życiu każdego człowieka.
Konkurs polega na nagraniu i zmontowaniu filmiku krótkometrażowego w formie rolki (reels) lub przygotowaniu pracy artystycznej w formie rysunku czy komiksu pt. „Ochrona danych osobowych w cyfrowej dżungli”.
Do umiejętnej ochrony danych osobowych potrzebna jest wiedza o ryzyku (zagrożeniach), przepisach, zabezpieczeniach i prawach, a prezentacja tych zagadnień w atrakcyjnej formie wizualnej pozwoli lepiej zrozumieć tę problematykę poprzez różnorodność środków wyrazu i artystycznej ekspresji dzieci i młodzieży.
Konkurs na najlepszą inicjatywę edukacyjną
Z kolei celem konkursu dla szkół i placówek doskonalenia nauczycieli jest promowanie najciekawszych inicjatyw edukacyjnych oraz upowszechnianie wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród młodych ludzi.
Przedmiotem oceny w ramach tego konkursu będą inicjatywy edukacyjne zrealizowane w roku szkolnym 2022/2023 w ramach XIII edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”. Chodzi o działania edukacyjne takie jak np.: lekcje oraz inne zajęcia w formie gier, zabaw edukacyjnych, warsztatów, które mają na  celu upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli.
Nabór prac i ogłoszenie wyników
W obu konkursach prace konkursowe należy przysyłać elektronicznie do 14 kwietnia 2023 r. za pośrednictwem następujących linków i kodów dostępu:
·         Konkurs dla uczniów 2022/2023 https://e-learning.uodo.gov.pl/course/view.php?id=10Klucz zapisu: KDU22-23
·         Konkurs na inicjatywę edukacyjną roku 2022/2023 https://e-learning.uodo.gov.pl/course/view.php?id=9 Klucz zapisu: KNIE22-23

— instrukcja przesyłania prac —
Wyniki  konkursów zostaną ogłoszone do 12 maja 2022 r. na stronie internetowej www.uodo.gov.pl  oraz przekazane e-mailem szkolnym koordynatorom programu.
Udział w konkursach jest dobrowolny i bezpłatny. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Ponadto szkoła lub placówka doskonalenia nauczycieli, która zajmie I miejsca w konkursie na najlepszą inicjatywę edukacyjną, otrzyma szczególne wyróżnienie Prezesa UODO – statuetkę „Złote Pióro”.
Regulaminy konkursów znajdą Państwo na stronie internetowej UODO pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/527/2646