ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GMINY KŁECKO

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych przedszkoli i I klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłecko.

 

Treść Zarządzenia:
Akt prawny: Zarządzenie-5_I_2022 – Baza Aktów Własnych (prawomiejscowe.pl)