EkoEmocja

Uczniowie klasy 3b realizują innowację pedagogiczną Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego EkoEmocja autorstwa Pani Marzeny Dziadkowiec.

Celem projektu jest wychowanie do wartości i do odpowiedzialności poprzez działania związane z ekologią; praca nad inteligencją emocjonalną poprzez edukację przyrodniczą; wykształcenie w dziecku zdolności do emocjonalnego reagowania na przyrodę; użycie metod mindfulness, relaksacji oraz uważności w działaniach ekologicznych oraz popularyzację wiedzy ekologicznej i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych poprzez realizację projektu i zadań innowacji pedagogicznej.