projekt „ratujmy pamięć o mowie kłeckiej”

Szanowni Państwo.
Nasza szkoła przystąpiła do projektu Ratujmy pamięć o mowie kłeckiej, organizowanego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zbieramy informacje na temat pracy na roli i w gospodarstwie (np. jak dawniej odbywały się żniwa, jak należy dbać o trzodę chlewną czy drób), a na podstawie tych rozmów Uniwersytet zamierza stworzyć słownik gwarowy mieszkańców gminy Kłecko.  
Zwracamy się do Państwa z prośbą o umożliwienie przeprowadzenia tych rozmów. Tak naprawdę niewiele potrzeba: otóż nasi uczniowie (pod kierunkiem nauczyciela) przeprowadzą rozmowy z dziadkami, rodzicami, sąsiadami dotyczące czynności gospodarskich. Jeżeli ktoś z Państwa jest gotowy do podjęcia rozmów i tym samym przyczynić się do powstania naszego lokalnego słownika, to prosimy o kontakt.
Równocześnie zapewniamy pełne bezpieczeństwo w dobie epidemii – rozmowy przeprowadzamy przez internet lub na terenie szkoły, przy zachowaniu wszelkich wymogów sanitarnych.
Pomóżmy utrwalić nasz język.