Harmonogram zajęć dodatkowych z programu „Nowa Szansa” w trybie zdalnym.

Harmonogram zajęć logopedycznych i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych:

HARMONOGRAM

Harmonogram zajęć TUBAJ: