1,2 listopada

     Pierwszy dzień listopada jest dla katolików bardzo ważny, gdyż wtedy wspominamy WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – znanych i anonimowych, dawnych i współczesnych.
     Uroczystość Wszystkich Świętych jest jednym z najbardziej radosnych dni dla chrześcijan. Przypomina, ze pragnieniem i przeznaczeniem każdego chrześcijanina jest zostać jednym z nich.    
Wielu ludzi już w dzień Wszystkich Świętych udaje się na cmentarz i odwiedza groby swoich bliskich. Ale tak naprawdę tradycja katolicka wiąże odwiedzanie cmentarzy z Zaduszkami, czyli dniem, w którym wspomina się wszystkich zmarłych chrześcijan. Ma to miejsce w dniu 2 listopada.

 

      „ŚPIESZMY SIĘ KOCHAĆ LUDZI, TAK SZYBKO ODCHODZĄ”
                                                Ksiądz Jan Twardowski