REKRUTACJA W RAMACH PROJEKTU „NOWA SZANSA”

W szkole  prowadzona jest rekrutacja uczniów na następujące projekty edukacyjne:

 

1) „OZE w szkole”

 

2) „Każdy młody strażak z nauką za pan brat – I”

 

3) „Każdy młody strażak z nauką za pan brat – II”

 

4) „Co ma fizyka do piłki nożnej? Przyroda wokół nas”

 

5) „Wszystko co nas otacza to matematyka „

 

 

 

Zapoznaj się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nowa szansa”

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy można pobrać w sekretariacie szkoły!

 

Więcej informacji u Koordynatora Szkolnego – Dyrektora szkoły.