WYTYCZNE GIS, MZ, MEN dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020

Dziecko z rodziny, której członek/członkowie są objęci kwarantanną MUSI pozostać w domu.

Wszystkie osoby współzamieszkujące lub pozostające we wspólnym gospodarstwie z osobą kwarantannową również podlegają kwarantannie.

Dlatego też dzieci, których rodzice są na kwarantannie NIE MOGĄ przychodzić do szkoły.

Przed wejściem do budynku szkoły należy uprzednio zdezynfekować dłonie.

W przestrzeni wspólnej obowiązuje zakrywanie ust i nosa.

Rekomendowane jest noszenie przyłbicy.