Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1.09.2020r.

Uczniowie klas I spotkają się z wychowawcami w hali sportowej o godz. 8.30

Ze względu na wytyczne MEN i GIS nie odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla pozostałych uczniów w hali sportowej. Aby zapobiec gromadzeniu się uczniów, przychodzą i wychodzą ze szkoły  wyznaczonym wejściem:

Klasy 1-3-7e wejście główne

Kl. 4-5 wejście przez szatnię od strony boiska

Kl. 6 wejście boczne od strony ulicy/parkingu

Kl.7-8 wejście główne od strony boiska sportowego

Uczniowie dowożeni do szkoły przyjadą do szkoły zgodnie z rozkładem jazdy autokarów.

Odwóz zaplanowany jest na godz.:

10.30 – kl. I-III

11.30 – kl. IV-VIII

12.45 – PRZEDSZKOLE KŁECKO

13.15 – PRZEDSZKOLE DĘBNICA

 

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego:

8.30 – klas I w hali sportowej – spotkanie z wychowawcami  (Zgodnie z reżimem sanitarnym do szkoły może wejść JEDEN rodzic lub prawny opiekun z jednym uczniem klasy pierwszej)

9.30 – Msza Św. KLASY I-III

9.30 – rozpoczęcie roku szkolnego w klasach z wychowawcą kl. IV-VIII

10.30 – Msza Św. Dla uczniów kl. IV-VIII

Uczniowie dojeżdżający wracają po Mszy Św. Z wychowawcami do szkoły.

Wychowawcy klas 1.09.2020r. pełnią opiekę od godz. 8.00 w klasach aż do wyznaczonej godziny odwozu.

Zgodnie z reżimem sanitarnym do szkoły/przedszkola

może wejść JEDEN rodzic lub prawny opiekun z jednym uczniem klasy pierwszej, a do przedszkoli jeden rodzic/opiekun prawny z dzieckiem, które rozpoczyna funkcjonowanie w przedszkolu
w okresie adaptacji!