Zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021

Informujemy, że do 19 czerwca 2020 trwają zapisy dzieci do świetlicy szkolnej na rok 2020/21.
Karta zapisu dziecka do świetlicy jest dostępna na stronie internetowej w zakładce dokumenty do pobrania.
Dokument można pobrać i odesłać w sposób elektroniczny na adres mailowy szkoły: zszp@kleckozszp.com
Karty zapisu dziecka do świetlicy są również dostępne w sekretariacie szkoły.
Zgodnie z obowiązującym Regulaminem świetlicy szkolnej w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Kłecku pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy mają:
– dzieci obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących,
– dzieci rodziców/opiekunów prawnych samotnie wychowujących,
– dzieci z rodzin wielodzietnych.
Po podaniu przez organ prowadzący organizacji dowozów w roku szkolnym 2020/21, prześlemy szczegółowe informacje dotyczącej korzystania ze świetlicy szkolnej przez dzieci dojeżdżające do szkoły.
                                                                         Dyrekcja ZSzP w Kłecku